To Scrooge or Not to Scrooge?  Seven Tips for an Eco-Friendly Holiday Season –

დროა ეკოლოგიურად სუფთა დასვენების სეზონისთვისანა პოპოვიჩის ფოტო Unsplash-ზე წელიწადის ის დროა, როცა ცაზე მზე დაბლა გვახსენებს, რომ ჩვენ უბრალოდ ვტრიალებთ და ვიხრით წითლად გახურებული ვარსკვლავის გარშემო. ჩვენ ვიწყებთ სანთლების დანთებას და ვფიქრობთ წლის ბოლოს დღესასწაულებზე, პატივს ვცემთ ჩვენი წინაპრების ტრადიციებს. ვიღებთ თუ არა ხის ტყავში გახვეულ უამრავ საჩუქარს ჩვენი სიყვარულის გამოსახატავად? ვხარჯავთ რესურსებს უაზრო ნივთებზე, … Read more